مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت پایانی)

0
323
pestel
pestel

تجزیه و تحلیل PESTELدر صنعت بانکداری (Mind Map) :

تجزیه و تحلیل PESTEL روشی برای ارزیابی شرایط کسب و کار در محیط بیرونی آن است. نام PESTEL از ابتدای موارد مورد بررسی در این تحلیل استخراج شده که شامل عوامل سیاسی (Political)، اقتصادی (Economic)، اجتماعی (Social)، تکنولوژی (Technological)، محیطی (Environmental) و قانونی (Legal) می شود.
در ادامه فاکتورهای pestelموثر در صنعت بانکداری به اختصار آمده است.

Political

روابط بین المللی کشور
روابط با کشورهای منطقه
روابط با بانک های بزرگ خارجی پس از برجام
احتمال تحریم های جدید مالی از سوی کشور های دیگر
میزان پایبندی به قوانین بین المللی از جمله قوانین مقابله با پول شویی و عدم حمایت از تروریسم

Economic:

تولید ناخالص ملی (GNP)
درآمد سرانه کشور
میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی
میزان رونق بورس
نرخ رکود اقتصادی
میزان تورم در مقایسه با سود بانکی
میزان ریسک سرمایه گذاری در صنعت

Social

جمعیت شهرها و روستا ها و توزیع جمعیت
میزان فقر در جامعه
میزان اعتقاد واقعی اقشار مختلف جامعه به ربا
طبقات مختلف اجتماعی

Technological

میزان سرمایه گذاری بر روی بخش R&D
جایگاه استفاده از تکنولوژی های روز در مقایسه با بانک های پیشرفته دنیا
وضعیت بکار گیری اینترنت در این صنعت
جایگاه بانکداری الکترونیکی

Environmental

توجه به محیط زیست از طریق ترویج بانکداری الکترونیکی و حذف سفرهای شهری
توجه به محیط زیست از طریق ترویج بانکداری الکترونیکی و حذف کاغذ
میزان پراکندگی صنایع در مناطق مختلف جغرافیایی

Legal

نرخ سود تکلیفی اعلام شده از سوی بانک مرکزی
میزان وام های تکلیفی تعیین شده از سوی دولت
قانون مالیات بر سود بانکی
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی (قسمت سوم)
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی (قسمت دوم)
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی (قسمت اول)

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید