مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت سوم)

0
755
bcg
bcg

۱- تجزیه و تحلیل سبد کسب و کار یا Business Portfolio

۱-۱ نقشه ذهنی (MindMap)

رویکرد تهیه و تنظیم نقشه ذهنی بر اساس مزایای خاص آن تعریف شده است و لذا در اینجا برای ورود به موضوع سبد کسب و کار یا Business Portfolio نمودار درختی نقشه ذهنی یا Mind Map برای صنعت بانکداری به عنوان موضوع اصلی تحقیق حاضر ارائه شده است:

mindmap
mindmap

۱-۲ تشریح موضوع

پورتفوليو مجموعه اي از پروژه ها، طرح ها و يا ساير کارهايي است که به منظور تسهيل مديريت مؤثر آنها و برآورد اهداف استراتژيک کسب و کار در کنار يکديگر قرار گرفته اند. پروژه ها يا طرح هاي پورتفوليو لزوماً وابسته به هم نيستند و اين الزام وجود ندارد که به طور مستقيم با يکديگر مرتبط باشند. اجزاي پورتفوليو(يا همان پروژه ها و طرح هاي پورتفوليو) کميت پذير هستند، بنابراين آنها مي توانند اندازه گيري، رتبه بندي و اولويت بندي شوند.

پورتفوليو در داخل سازمان وجود دارد و شامل مجموعه اجزاي جاري، برنامه ريزي شده و ابتکارات براي آينده است (ابتکارات، پيشنهاداتي براي انجام پروژه ها و يا طرح ها در آينده هستند)

بنابراين، پورتفوليو نظير پروژه ها يا طرح ها موقتي نيست. سازمان ممکن است بيش از يک پورتفوليو داشته باشد که هر يک مختص به يک نوع کسب و کار منحصر به فرد يا هدف باشد. ابتکارات پيشنهادي زماني که شناسايي، انتخاب و يا تأييد مي گردند، تبديل به بخشي از پورتفوليو مي شوند. بنابراین پورتفولیو مجموعه ایی از کسب و کارها و محصولات است که یک کمپانی را تشکیل می دهد. بهترین پورتفولیو آن است که متناسب با نقاط قوت شرکت باشد و به بهره برداری کامل از جذاب ترین فرصت ها کمک کند.

تحلیل پورتفولیو به عنوان یکی از تکنیک های تدوین استراتژی سازمانی بر اساس فلسفه است.

این فلسفه، این است که سازمان همانطور که سرمایه گذاری خود را در پورتفولیو اداره می کند، استراتژی خود را بیشتر توسعه دهد. فقط سرمایه گذاری های سودمند و صحیح باید حمایت شوند و باید بر فعالیت های سازمانی صحیح تآکید داشت.

مزایای پورتفولیو کسب و کار

 • ارتقا تحلیل رقابتی در سطح SBU ها
 • استفاده بهتر از منابع مالی
 • کاهش ریسک و افزایش تمرکز در کسب و کار
 • شناسایی بهتر استراتژی های کسب و کار شرکت

رویکرد سبد سرمایه گذاری کسب و کار

یکی از روش های اساسی تجزیه وتحلیل استراتژیک در سازمان های دارای تنوع که در چند صنعت اشتغال دارند، رویکرد سبد سرمایه گذاری کسب و کار است. این رویکرد شامل آزمون هر کسب و کار به عنوان یک شخصیت جداگانه و به عنوان کمک کننده به سبد سرمایه گذاری کل کسب و کار های سازمان است.
به طور كلي استراتژي سطح شركت، با توليد و تخصيص منابع شركت سروكار دارد. رويكرد سبد سرمايه گذاري راهي ساده و قابل مشاهده براي شناخت و ارزيابي استراتژي‏هاي مختلف توليد و تخصيص منابع كل شركت در اختيار مي‏گذارد.

portfolio
portfolio

برخی از ابزارهای رایج تحلیل پورتفولیوی کسب وکار

 • ماتریس سهم – رشد BCG
 • ماتریس چند عاملی پورتفولیو GE
 • ماتریس استراتژی ماتسوشیتا
 • روش Hofer

ماتریس رشد و سهم بازار BCG (گروه مشاوران بوستون)

ماتریس BCG برای نخستین بار توسط گروه مشاوران بوستون در اوایل دهه ۷۰ میلادی طراحی و معرفی شد. این ماتریس امروز از شناخته شده ترین روشها و ابزار ارزیابی سبد محصولات یک شرکت به شمار می آید. روشی که می تواند ضمن تعیین جایگاه یک محصول در چرخه ی عمر آن اقدامات لازم برای بهبود شرایط را تجویز نماید. این روش می تواند برای تعیین اولویتهایی که برای هر محصول می بایست در نظر داشت مورد استفاده قرار گیرد.

ماتریس BCG یکی از ۱۰ ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت است:

ماتریس BCG دارای دو محور است، محور افقی سهم شرکت از بازار محصول را نشان می دهد و محور عمودی نمایانگر نرخ رشد بازار است. هدف اصلی این ماتریس، تعیین جایگاه یک محصول بر اساس دو عنصر مذکور ( سهم از بازار و نرخ رشد بازار ) است. بر اساس این دو عامل چهار موقعیت قابل تعریف است که هریک از آنها بیانگر ترجیحات خاصی در تصمیم گیری مدیران برای بهره برداری از موقعیت محصول برای دستیابی به بالاترین عملکرد است.

bcg
bcg

تفسیر شرایط کسب و کارها بر حسب جایگاه آنها درماتریس BCG

 • گاو های شیرده (رشد کم وسهم بازار بالا):

  کسب و کار های دارای سهم بازار زیاد هستند ولی در بازار ها و صنایعی که اشباع شده یا رشد اندکی دارند . به علت موقعیت قوی و حداقل سرمایه گذاری لازم برای رشد ،این کسب و کار ها غالبا وجوهی مازاد بر نیاز خودشان به دست می آورند . بنابراین این کسب و کار ها برای تامین منابع توسعه ی سایر قسمت های سازمان (ستاره ها و علامت سوال ها )«دوشیده» می شوند.

 • سگ ها (رشد کم و سهم بازار پایین):

  این کسب و کار ها در بازار های اشباع شده با رقابت شدید و حاشیه ی سود اندک اند. به دلیل موقعیت ضعیف این کسب و کا رها ،از آنها برای جریان نقدی کوتاه مدت (مثلا ،از طریق کاهش شدید هزینه ها )برای کمک به نیاز های سطح سازمان استفاده می شود.پس از آنکه بهره برداری کوتاه مدت از این کسب و کار ها حداکثر شدباید آنها را نهایتا از مالکیت مؤسسه خارج یا منحل ساخت.

 • علامت سئوال (رشد زیاد و سهم بازار پایین ):

این کسب و کار ها نرخ رشد بسیاری دارند ولی به علت سهم بازار کم قابلیت سود آوری آن ها مورد سئوال است .کسب و کار های سئوال به عنوان پول خوره شناخته می شوند زیرا نیاز پولی آنها به علت رشد سریع ،بسیار است.در حالی که به علت سهم بازار اندک پول سازی آن ها کارامد نیست.نظر به اینکه نرخ رشد بازار بالاست دست یافتن به سهم بازاری دلخواه (موقعیت رقابتی )در اینجا آسانتر از وضعیت سگ ها در سبد سرمایه گذاری است. در سطح سازمان موضوع بحث شناخت و تشخیص علامت سئوال هایی است که بیشترین استفاده را از منابع اضافی سازمان می کنند و در نتیجه سهم بازار ها آنها افزایش می یابد و به گروهستاره ها منتقل می شوند.

 • ستاره (رشد سریع بازار و سهم بازار زیاد):

ستاره ها میزان زیادی از نقدینگی را مصرف می کنند و معمولاً رهبر بازار هستند، و به همین دلیل معمولاً فروش خوبی در پی دارند اما این بدان معنا نیست که جریان نقدینگی مثبت بسیار زیادی از این واحد به سوی شرکت در جریان است، شرکت باید سرمایه گذاری زیادی برای مقابله با رقبا انجام دهد. این واحدها در صورت موفقیت به گاوهای شیرده تبدیل شده و سودآور خواهند شد. بنابراین همان طور که در شکل مشخص است، بایستی با سرمایه گذاری بر روی ستاره ها سعی در حفظ سهم بازار داشت تا بتوان آنها را به گاوهای شیرده تبدیل نمود.

relative market share
relative market share

شبکه ی برنامه ریزی نه خانه ای جنرال الکتریک (GE)

مدلGE به عنوان راهکاری براي رفع محدوديت‌‌هاي مدلBCG از سوي شرکت جنرال الکتريک و با مشاوره شرکت مک کنزي‌ ارايه شد. اين مدل، ماتریسی متشکل از نه خانه است و روي محورX ها عامل موقعيت رقابتي و قدرت شرکت و روي محور Yها جذابيت صنعت درج شده و به جاي طیف دوگانه (از کم تا زیاد) بر روی محور Xها و Yها اعداد ۱ تا ۵ و يا گزينه زياد، متوسط و کم مشخص شده است. عوامل قوت کسب و کار و جذابیت صنعت در این ماتریس به ترتیب زیر سنجیده می شود:

عوامل قوت های کسب و کار:

سهم بازار ،حاشیه ی سود ،توانایی رقابت،مطلع بودن از مشتری و بازار، موقعیت رقابتی، تکنولوژی و استعداد مدیریت، عوامل تشکیل دهنده ی قوت های کسب و کارند.

عوامل جذابیت صنعت:

رشد بازار، اندازه و سود آوری صنعت، رقابت، کیفیتهای فصلی و دوره ای، صرفه مقیاس، تکنولوژی و عوامل اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، جذابیت صنعت را تعیین می کند.

GE
GE

بر مبنای میزان جذابیت بازار و توان رقابتی شرکت، در هریک از موقعیت های نه گانه این ماتریس، یکی از سه استراتژی زیر پیشنهاد می شود:

الف) سرمایه گذاری و توسعه
ب) توسعه محتاطانه و اعمال دقت در سرمایه گذاری ها
ج) برداشت یا کاهش سرمایه گذاری برای پرهیز از زیان

توان رقابتی
توان رقابتی

پورتفولیوی کسب وکار بر اساس روش SCHENDEL W.HOFER

هافر مجموعه ایی از مطالعات تحقیقاتی را انجام داد. مطالعات او در این خصوص است که هر مرحله ی چرخه زندگی محصول نشان دهنده ی عاملی است که بر میزان موفقیت استراتژی تاثیر می گذارد. هافر و اسچندل مدل مدیریت استراتژیکی ارائه دادند که به طور همزمان برنامه ریزی و کنترل وظایف و عملکردها را در نظر می گیرد.

گام های متد Hofer :

تعیین و فرموله کردن هدف
تحلیل محیطی
فرموله کردن استراتژی
ارزیابی استراتژی
اجرای استراتژی
کنترل استراتژی

بر اساس این مدل، بخش تدوین مدیریت استراتژیک متشکل از حداقل سه فرایند است :

تجزیه و تحلیل محیطی
تحلیل منابع
تحلیل ارزش
معمولآ تحلیل منابع و ارزش به طور خاص و جداگانه نشان داده نمی شود و تحت موارد دیگر مانند تدوین استراتژی انجام می گیرد.

گام های تحلیل پورتفولیوی کسب وکار به روش Hofer
۱٫ وضعیت مالی کوتاه مدت و سلامت سازمان باید به منظور ارزیابی اینکه آیا شرکت یک موجودیت امکانپذیر است و می تواند حیات خود را ادامه دهد و یا اینکه به احتمال زیاد ورشکسته می شود، تعیین شود.
۲٫ ضروری است که وضعیت بازاری که شرکت در آن رقابت می کند را ارزیابی نمود ، این کمک خواهد کرد به اینکه استراتژی ترجیح داده شده برای افزایش سهم باشد یا برای رشد و یا برای سود باشد.
۳٫ موقعیت رقابتی نسبی کسب وکار باید معین شود، چرا که حتی اگر کسب وکار ورشکسته نشود انحلال کسب وکار به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک است.
۴٫ در نهایت یک طرح و نقشه بر اساس موقعیت اساسی استراتژیک کسب وکار، تهیه می شود.

فاکتورهای موفقیت سبد کسب و کار در روش Hofer

سهم بازار
نرخ رشد SBU
بزرگی و وسعت خط تولید
اثربخشی توزیع و فروش
ظرفیت و بهره وری
اثرات منحنی تجربه
هزینه مواد خام
ارزش افزوده
کیفیت نسبی محصول

۱-۳ جمع بندی و نتیجه گیری

در موضوع پورتفولیوی کسب و کار در صنعت بانکی، به دو صورت امکان بررسی و تحلیل وجود دارد: روش اول برای تحلیل سبد کسب و کار هلدینگ های بانکی می باشد که شامل بانک، بیمه، صرافی، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های اقماری عمرانی و ... هستند که در این تحلیل فعالیت های عملیاتی بانکی به عنوان مهمترین محور کسب و کار هلدینگ مطرح می گردد. با روش های طرح شده در متن این گزارش شامل روش های ماتریس BCG، ماتریس GE و روش Hofer با تمرکز بر هر یک از فعالیت های هلدینگ های بانکی، نسبت به شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف و قابل بهبود و

همچنین اصلاحات و تحولات مورد نیاز در شرکت هدف اقدام می گردد.

بدیهی است که انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب برای صنعت بانکی قطعا بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی تنوع کسب و کار بانکی می باشد که در فاز تجزیه و تحلیل در مدل تجمیعی تدوین استراتژی بازاریابی انجام می شود. در روش اول محوریت عملیات بانکی تا حدودی تحت الشعاع سایر فعالیت های کسب و کار در صنعت بانکی و خصوصا بیمه و سرمایه گذاری است که در پورتفوی درآمدزایی هلدینگ بانکی سهم قابل توجهی را دارا هستند.

روش دوم برای تجزیه و تحلیل سبد کسب و کار در صنعت بانکی پرداختن به معیارهای اصلی موفقیت و عناصر کلیدی درآمدزایی و سودآوری بر مبنای عملیات بانکی می باشد

که در نقشه ذهنی مرتبط در ۳ عنوان خدمات بانکی، خدمات تخصصی و خدمات بانکداری الکترونیک تشریح گردید. آنچه که در رویکرد دوم قابل توجه است معیارهای ارزیابی سبد خدمات و کسب و کار بانک ها است که عمدتا متمرکز بر روش های سنتی اعطای تسهیلات و دریافت بهره و کارمزد می باشد. هر چند امروزه با رشد روزافزون بسترهای خدمات الکترونیک و غیر حضوری، بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین بخش های عملیاتی بانک ها به صورت درآمدزا معرفی شده و بخش عمده ای از تمرکز مدیران بانکی را در بخش توسعه و تحول به خود اختصاص داده است.

تجزیه و تحلیل الگوبرداری یا Benchmarking

۲-۱ نقشه ذهنی (Mindmap) فرایند بنچمارکینگ

 benchmarking
benchmarking

۲-۲ تشریح موضوع :بنچ مارکینگ یا الگو برداری از بهترین ها یا بهبود تطبیقی

سازمان‌ها براي حفظ مشتريان، تعامل با تأمين‌كنندگان، بهره‌وري بيشتر كاركنان و ارتقاي مزيت‌هاي رقابتي، نيازمند شناخت رقبا، ابزار و مقايسه عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف كاري هستند. استراتژي‌هاي مختلفي براي بقا در ميدان رقابت معرفي مي‌شود. یكي از اين راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد ديگر سازمان‌ها و الگوبرداري از رفتار آنهاست. شركت‌هايي كه استراتژي تحليلي را سرلوحه بقاي خود قرار مي‌دهند، بهينه كاوي يا بنچ ماركينگ را به عنوان يكي از راه‌هاي مؤثر بهبود مستمر و تعيين موقعيت خود در ميدان كسب و كار مي‌دانند.

بنچ مارک از حوزه نقشه برداری اقتباس شده و منظور از آن ، نقطه ی مرجعی است که سایر نقاط و موقعیت های زمین (پستی و بلندی) را با آن مقایسه می کنند.

در کل یادگیری بر دو نوع است : مستقیم و غیر مستقیم (یادگیری از دیگران) که بنچ مارکینگ مصداق عینی یادگیری از دیگران است.

انواع الگوبرداری

بنچ مارکینگ کمی : شامل استفاده از استانداردهای اندازه گیری برای مقایسه کمی عملکرد با شرکتها و سازمانهای الگو در زمینه هزینه ، کیفیت و زمان می باشد.
بنچ مارکینگ کیفی: در جستجوی مقایسه روشهای عملیات جاری(نه نتایج آن) با روشهای بکار گرفته شده توسط شرکتها و سازمانهای الگو است.
بنچ ماركينگ عملكرد: مقايسه اي از اندازه گيريهاي عملكردي ( اغلب مالي و عملياتي ) به منظور مشخص كردن اينكه شركت خودي در مقايسه با ديگرشركتها تا چه حد خوب عمل مي كند مي باشد.
بنچ ماركينگ فرآيند: مقايسه روشها و طرز اجراها براي انجام فرٱيندهاي تجاري به منظور ياد گيري از بهترين مورد ، براي بهبود فرآيندهاي شركت خودي است.
بنچ ماركينگ استراتژيك: مقايسه انتخابها و تمايلات استراتژيك ايجاد شده به وسيله شركتهاي ديگر به منظور جمع آوري اطلاعات براي بهبود برنامه ريزي و موقعيت يابي استراتژييك شرکت خودي است .

اهداف اصلی در بنچ مارکینگ

 • برآوردن نيازها و انتظارات مشتري
 • يافتن روش‌ها و اقدامات مورد نياز براي دسترسي به اهداف سازمان
 • پياده‌سازي بهترين اقدامات
 • دستيابي به عملكرد بهتر
 • توسعه اهداف و برنامه‌هاي استراتژيك شركت
 • ترويج تفكر خلاق
 • سنجش رقبا
 • تسريع در بهبود فرايندها
 •  شناخت تكنولوژي‌هاي نوين

مقایسه انواع روش های بنچ مارکینگ و میزان تاثیر آنها

نمودار زیر بيان‌كننده تركيب مختلف انواع بنچ ماركينگ و روش انجام آن با توجه به ميزان سوددهي و بهبود عملكرد است:

انواع روش benchmarking
انواع روش benchmarking

مراحل اجرای فرایند بنچ مارکینگ

مراحل benchmarking
مراحل benchmarking

معيار های مطلوب در هدف بنچ مار كينگ

 • موقعيت جغرافيایی
 • اندازه
 • سا ختار وتشكيلات
 •  توليدات
 •  تكنولوژي
 • فروشها
 • تعداد كاركنان
 • صنعت
 • درجه مشاركت كاركنان
 • سبك مديريت
 • فرهنگ شركت
 • تكنولوژي فرايند
 •  درجه تمركز عمودي
 • جو سازماني

رتبه بندی بانک ها به عنوان یک فعالیت مهم بنچ مارکینگ در صنعت بانکداری

رتبه بندي بانک ها از لحاظ عملکرد، اقدام مطلوب و مناسبی است که در فضاي رقابتی حاکم میتواند موجب ارتقا کیفی و کمی بانک ها شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادي کشور را در پی داشته باشد. بررسیها نشان می دهد که انجام این مهم سابقه دیرینه اي در سطح بانکداري دنیا دارد و نهادهاي تخصصی مهم و شناخته شدهاي براي این امر ایجاد شده است، لیکن در سطح سیستم بانکی کشورمان تاکنون به موضوع رتبه بندي بانکها (به صورت خصوصی) به عنوان یک ضرورت نگریسته نشده است. هر چند طی سالهاي گذشته وزارت امور اقتصادي و دارایی اقداماتی در این زمینه انجام داده است. اما به دلیل آن که شاخصهاي در نظر گرفته شده از جامعیت لازم برخوردار نبوده، ارزیابی و رتبه بندي انجام شده چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

مثالی از ارزیابی شاخص ها برای رتبه بندی ۴ بانک داخلی

جمع بندی و نتیجه گیری

معرفی بانک پاسارگاد به عنوان بانک پیشرو در بنچ مارکینگ

بانک پاسارگاد حاصل یک تفکر ۸ ساله است که از سال ۱۳۷۶ توسط مدیران یا راهبران فکری آن پایه‌گذاری شده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ گام‌های اجرایی برای تاسیس بانک برداشته شد. بانک پاسارگاد به موجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد ریال با پذیره‌نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده است. در حال حاضر سرمایه بانک پاسارگاد ۵۰٫۴۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

پذیره نویسی بانک در ۱۱ اَمرداد ۱۳۸۴ انجام، مجمع موسس در ۵ شهریور ۱۳۸۴ برگزار ، مجوز تاسیس در ۱۳ شهریور ۱۳۸۴ و مجوز فعالیت بانک در ۲۲ شهریور ۱۳۸۴ دریافت شد

نخستین شعبه بانک همزمان با میلاد فرخنده امام رضا (ع) در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴در شهر مشهد مقدس بطور رسمی گشایش یافت و آغاز به ارائه خدمت به هموطنان نمود. جامعه موسسان مشتمل بر یک مجموعه (دارایی اجتماعی، دارایی فنی، پشتیبان مالی) مرکب از ۱۳۰نفر از انجمنهای علمی دانشگاه ها و آموزش عالی، ۱۳۰هزار نفر از اشخاص حقیقی متخصص در امور بانکی، مالی و سرمایه و همچنین موسسه های اقتصادی و صندوق بازنشستگی، گروه صنعت، گروه پیمانکاران ، ۱۶۰ نفر از انبوه سازان و سرمایه گذاران در بخش مسکن ، ۳۰۰ نفر از پزشکان متخصص و گروه مهندسان هستند. تعداد سهامداران بانک ۱/۵ میلیون نفر و ۳۲۷ شعبه بانک در تهران و شهرستان ها فعال می باشد.

شاخص وفاداری مشتریان NPS بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد سعی دارد با ارائه گزارشهای عملکردف ضمن قرار دادن مشتریان در جریان نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی که با مشارکت آنها انجام گرفته است، نسبت به اطلاع رسانی کیفیت خدمت رسانی خود به جامعه نیز قدم های لازم را برداشته باشد. امروزه وفاداري مشتريان،كليد موفقيت تجاري محسوب مي شود. با افزايش وفاداري مشتريان سهم بازار و ميزان سوددهي بنگاه اقتصادي بالا مي رود؛ بنابراين سازمان ها با برنامه ريزي واتخاذ استراتژي هاي مناسب جهت وفاداركردن مشتريان و افزايش نرخ وفاداري آن ها مي توانند منافع بلندمدت خودرا تضمين نمايند. بانک پاسارگاد براي اندازه گیري رضايت و وفاداري مشتريان خود از شاخد وفاداري مشتريان یا Net Promoter Score (NPS) استفاده مي كند. اين مطالعه به روش پيمايشي انجام شده و گردآوري اطلاعات با استفاده از تکنيک پرسشنامه و مصاحبه حضوري صورت ارفته است.

جامعه ي آمااري شامل كليه مشتريان بانک در سطح شهرهای تهران و اهواز می باشد

که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی هدفمند نمونه ای به حجم ۳۵۹ نفر تعیین شده است. بر اساس تحليلهاي بعمل آمده از پرسشنامه هاي تکميل شده توسط مشتريان ميزان شاخص وفاداري ۵۳ درصد به دست آمده است.
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت اول)
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت دوم)

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید