مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت دوم)

0
518
انواع سرویس های بانکی
انواع سرویس های بانکی

بنگاه شناسی و رقیب شناسی صنعت بانکداری

در این بخش از تدوین استراتژي برای یک بانک فرضی به شناخت بنگاه و رقبای آن پرداخته شده است.

نقشه راه بنگاه شناسی

در ارزیابی یک بنگاه فاکتورهای زیر را می بایستی در نظر گرفت

۱- ساختار و سیستم بنگاه
۲- سیستم سازمانی
۳- سیستم اطلاعاتی
۴- منابع ، رقابت و توانایی ها
۵- فعالیت های اصلی
۶- لجستیک داخلی
۷- عملیات
۸- لجستیک خارجی
۹- ارتباطات بازاریابی
۱۰- سرویس های قبل و بعد از فروش

KPIهای اصلی در قسمت بنگاه شناسی شامل موارد زیر است

۱- سود خالص ۲- کل دارایی ها ۳- کل تسهیلات ۴- کل بدیهی ۵- حقوق صاحبان سهام ۶- هزینه به نسبت درآمد ۷- جمع سپرده ها ۸- سرمایه ثبت شده ۹- تعداد مشتریان ۱۰- تعداد دستگاه های خود پرداز ۱۱ – تعداد پایانه های فروش ۱۲- نسبت سپرده جذب شده در طول سال به ازای هر روز فعالیت ۱۳ – نسبت سپرده به ازای هر شعبه ۱۴- نسبت تسهیلات به ازای هر شعبه

رقیب شناسی

در این قسمت به بررسی موارد زیر می پردازیم .
- چه مدتی در بازار فعال بوده اند
- بررسی اهداف ، استراتژی ها در سطح نیروی انسانی ، محصولات ، خدمات و جریان های نقدی
- سهم بازار آنها (مقدار و ارزش) آنها چقدر است
- سهم بازار آنها چه روندی را دنبال می کند .
- بررسی نقش رقبا در زنجیزه
- مشتریان آنها چه کسانی هستند و بخش بندی بازار آنها به چه صورت است
- برنامه بازاریابی رقبا ، برنامه کسب و کار و روش های حمله و نفوذ و آنالیز نقاط قوت و ضعف
- مشخص کردن استراتژی حمله و دفاع
- بررسی الگوهای موفق و شکست خورده
-تخمین الگوهای واکنشی

معرفی بنگاه

در این بخش به بررسی یک بانک فرضی می پردازیم که ما آن را به عنوان بنگاه خود در نظر گرفته ایم.
۱- بانکداری خرد
۱-۱ بهینه سازی فرآیندها و خدمات
۱-۲بهینه سازی عملکرد شعب
۱-۳بهینه سازی زیر ساخت ها
۲- بانکداری شرکتی
۲-۱ افزایش کارایی مبتنی بر فناوری
۲-۲ پشتیبانی ۲۴ ساعته
۳- بانکداری بین المللی
۲-۴حفظ سهم بازار در شرایط رکود
۲-۵ حضور فعال در عرصه بین المللی
۴- بانکداری اختصاصی
۴-۱ سبدگردانی
۴-۲ مشاوره به مشتریان
۵- اعتبارات خرد و صنفی
۵-۱ تامین سرمایه در گردش کسب و کارهای کوچک و متوسط
۵-۲ تنوع در ارائه تسهیلات در بازارهای مختلف
۵-۳ نگاه ویژه به تسهیلات قرض الحسنه
۵-۴ پیگیر وصول مطالبات
۶- بانکداری الکترونیک
۶-۱ همیشه در دسترس بودن
۶-۲ اولویت داشتن بانکداری الکترونیک
۶-۳ خدمات جدید بانکی برای کسب و کارها

۷- سرمایه انسانی

سرمایه انسانی
سرمایه انسانی

۸- ساختار سرمایه

ساختار سرمایه
ساختار سرمایه

۸-۱ صورت های مالی
صورت های مالی
صورت های مالی

۸-۲ ذخیره مظالبات مشکوک الوصول
۸-۳ ذخیره مزایای پایان خدمت گارکنان
۸-۴ تسعیر ارز
۸-۵ موجودی نقد
موجودی نقد
موجودی نقد

۸-۶ سپرده های پس انداز و مشابه
سپرده های پس انداز و مشابه
سپرده های پس انداز و مشابه

نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه

۹- ساختار سازمانی
ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

۱۰- تعداد شعب
تعداد شعب
تعداد شعب

سرمایه گذاری در بازار

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به صورت شکل زیر در تاریج جولای ۲۰۱۵ توزیع شده است . مجوع سرمایه گذاری ۸۹ میلیارد دلار بوده است و جمع مبلغ سرمایه بانک ها در این زمان در حدود ۱۲٫۴ میلیارد دلار (۱۴درصد) بوده است و بعد از صنایع شیمیایی بزرگترین سهم سرمایه گذاری را دارد.

سرمایه گذاری در بازار
سرمایه گذاری در بازار

بازیگران اصلی در صنعت بانکداری

بازیگران داخلی و خارجی در صنعت بانکداری به شرح شکل می باشند .

بازیگران صنعت بانکداری
بازیگران صنعت بانکداری

تقسیم بندی بانک ها

انواع بانک ها در ایران در چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند
موسسات مالی و اعتباری
بانک های دولتی
بانک های خصوصی
بانک های لیست شده در بورس اوراق بهادار

تقسیم بندی بانک ها
تقسیم بندی بانک ها

انواع سرویس های بانکی

انواع سرویس های بانکی
انواع سرویس های بانکی

وزن هر بانک

وزن هریک از بانک های خصوصی از تقسیم ارزش بازار آن بانک به مجموع ارزش بازار بانک های خصوصی محاسبه شده است. با توجه این که ارزش بازار هر بانک به دلیل تغییر روزانة قیمت سهام آن متغیر است، وزن بانک ها نیزمتغیر خواهد بود اما به دلیل آن که سهام بانک ها عموماً با هم حرکت می کنند، تغییر مقادیر وزن ها ناچیز است و در این گزارش برای محاسبة میانگین وزنی از همین نسبت ها استفاده شده است.

وزن هر بانک
وزن هر بانک

نرخ جذب سپرده

سپرده های بانک ها متشکل از سپرده های دیداری، سپرده های قرض الحسنة پس انداز، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سایر سپرده ها می باشد. در واقع نرخ جذب سپردة هر بانک نشان می دهد که هربانک توانسته است چند درصد از کل سپرده های بانک های خصوصی را به خود اختصاص دهد. طبیعتاً هر چه قدر این نرخ بالاتر باشد، بانک در جذب سپرده موفق تر عمل کرده است. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جزو سپرده های هزینه زا و سپرده های دیداری و قرض الحسنه جزو سپرده های غیر هزینه زا تقسیم بندی می شوند. در این بخش نرخ جذب سپردة هر بانک و میانگین وزنی نرخ جذب سپردة بانک های خصوصی به تفکیک برای سپرده های هزینه زا و غیر هزینه زا محاسبه شده است.

بدیهی است که هر چقدر میزان جذب سپرده های غیر هزینه زا بیشتر باشد، این امر یک نکتة مثبت برای بانک ها تلقی می گردد.

با توجه به جدول زیر ملاحظه می شود که بانک ملت رتبة نخست را در جذب سپرده دارا می باشد که البته این امر دور از انتظار نبود چرا که این بانک به طور کلی حدود ۱۱ درصد از کل نقدینگی جامعه را در اختیار دارد.

نرخ جذب سپرده
نرخ جذب سپرده

تعداد شعب

بالابودن تعداد شعب بانک ها معمولاً یک نکتة مثبت تلقی می شود چرا که هر چه قدر تعداد شعب بیشتر باشد
تعداد مشتریان و به طور کلی درآمد بانک بیشتر خواهد بود. البته این امر در سال های اخیر با ظهور و گسترش بانکداری الکترونیکی و اینترنتی کم رنگ تر شده است. در جدول زیر تعداد شعب بانک های خصوصی آورده شده است. ملاحظه می گردد که بانک هایی نظیر صادرات، تجارت و ملت به دلیل استقبال روزافزون مشتریان بانک از خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های عمومی و اداری، اقدام به کاهش تعداد شعب خود در سال های اخیر کرده اند.

تعداد شعب
تعداد شعب

تعداد پرسنل

نقش نیروی انسانی در شرکت های خدماتی به دلیل ماهیت فعالیتشان نسبت به شرکت های تولیدی بسیار پررنگ تر است. باتوجه به رقابتی بودن خدمات صنعت بانکداری، پرسنل نقش قابل توجهی در کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده و در نتیجه سودآوری بانک ایفا می کند. ابتدا به مقایسة بانک ها از نظر تعداد پرسنل می پردازیم. مطابق انتظار با توجه به این که بانک صادرات بیشترین تعداد شعب را دارا می باشد، بیشترین تعداد پرسنل مربوط به این بانک است.

تعداد پرسنل
تعداد پرسنل

جدول شاخص های کلیدی

جدول شاخص های کلیدی
جدول شاخص های کلیدی

جدول شاخص های کلیدی1
جدول شاخص های کلیدی۱

شاخص های کلیدی

- سپرده های بانکی
سپرده های بانکی
سپرده های بانکی

- وام ها
وام ها
وام ها

- نسبت وام به سپرده
نسبت وام به سپرده
نسبت وام به سپرده

شاخص های دیگر

از دیگر شاخص های صنعت بانکداری می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- سرمایه ۲- درصد وام به بنگاه های کوچک و متوسط ۳- درصد درآمد عملیاتی از هزینه های بانکی ۴- میزان حریم شخصی و ایمن بودن حساب ها به ازای هر ۱۰۰۰ مشتری ۵- تعداد دزدی های ATM از هر ۱۰۰۰ دستگاه ای تی ام . ۵- حاشیه سود خالص ۶- تعداد وام های دارای دیرکرد ۷- نسبت کفایت سرمایه ۸- نسبت سپرده فعال به سپرده نهفته ۹- درصد سود وام ها ۱۰ – Fund های سرمایه گذاری نشده

چشم انداز رقابتی و نقش آفرینان اصلی بانکداری

بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران

بانک کارآفرین
بانک کارآفرین
بانک کارآفرین

بانک کارآفرین 1
بانک کارآفرین ۱

بانک صادرات
بانک صادرات
بانک صادرات

بانک صادرات 1
بانک صادرات ۱

بانک سپه
بانک سپه
بانک سپه

بانک سپه 1
بانک سپه ۱

بانک تجارت
بانک تجارت
بانک تجارت

بانک تجارت 1
بانک تجارت ۱

پست بانک
پست بانک
پست بانک

بانک ملی
بانک ملی
بانک ملی

بانک ملی 1
بانک ملی ۱

بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد ۲
بانک پاسارگاد ۲

در این قسمت از مقاله هدفمان شناخت بنگاه و رقبای آن در صنعت بانکداری بود. در مقالات بعدی به سایر ابعاد تدوین استراتژی بازاریابی در این صنعت خواهیم پرداخت.
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت اول)
مدل برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد Scorpio و مورد کاوی صنعت بانکی(قسمت سوم)